skip to Main Content
EMPOWERING THE FUTURE OF INDUSTRY

OMEC Motors is niet verantwoordelijk en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor iedere vorm van schade voortvloeiend uit het gebruik van informatie verkregen uit deze website. Ondanks dat de informatie op deze website regelmatig wordt gecheckt, wordt er expliciet niet gegarandeerd dat deze informatie correct, compleet en up-to-date is.

Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie verstrekt op externe websites waarnaar toegang wordt verschaft via links vanuit ons domein (omecmotors). Links vanuit OMEC Motors websites naar derden vertegenwoordigen per definitie geen enkele ondersteuning of vertegenwoordiging van producten of diensten van deze derden. Productinformatie wordt verstrekt op basis van informatie van leveranciers.