WSPIERAMY PRZYSZŁOŚĆ PRZEMYSŁU

Due to the rapid supply of OMEC motors of two 315 kW motors to the water sewage plant in  Gdansk, the city could be‎ prevented from flooding and grey and brown water contamination.

TV, Radio and other news media were mentioning this;”the Dutch saved us from wet feet”.


Nadal trwają prace zmierzające do usunięcia awarii, do której doszło we wtorek do południa w przepompowni ścieków Ołowianka, odbierającej 60 proc. nieczystości z Gdańska. Służby apelują, by do odwołania maksymalnie ograniczyć zużycie wody na dolnym tarasie.


More info and links:

https://tricitynews.pl/milions-of-liters-of-sewage-in-motlawa-river-and-gdansk-bay/

http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/363994,Bay-of-Gdansk-feared-polluted-after-sewage-plant-failure